شرکت هواپيمايي حامل پرچم عراق است، که در سال ۱۹۴۶ راه‌اندازي شد و در حال حاضر روزانه به ۳۰ مقصد، در خاورميانه، آفريقا و اروپا پروازهاي مستقيم دارد.

دفتر مرکزي شرکت هواپيمايي عراق در شهر بغداد قرار دارد[۱][۲] و فرودگاه بين‌المللي بغداد، فرودگاه بين‌المللي نجف، فرودگاه بين‌المللي بصره و فرودگاه بين‌المللي اربيل، قطب‌هاي اين شرکت هواپيمايي به‌شمار مي‌آيند.[۳]

شرکت هواپيمايي عراق در حال حاضر در ناوگان هوايي خود، داراي ۳۲ فروند هواپيماي جت مسافربري مي‌باشد[۴]دولت عراقمالکيت اين شرکت را در اختيار دارد.